Really nice place

Really nice place

It is a very nice restaurant in the center of Vientiane. It has very nice view All employees were very kind to highlight The menu has a variety of food from Thai and western cuisine.

ຮ້ານອາຫານ ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໃຈກາງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພະນັກງານພ້ອມໃຫ້ການບໍລິການ ແລະ ມີເມນູໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກຫຼາກຫຼາຍທັ້ງອາຫານໄທ ແລະ ອາຫານຕາເວັນຕົກ.

Best service

Best service

The service is efficient,the food is very good especially the seafood is very fresh and prepared to high standards.

ການບໍລິການ ພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງອາຫານທະເລສົດ ແລະ ການກຽມພ້ອມດ້ວຍມາດຕະຖານສູງ.

 “The best view in Vientiane”

“The best view in Vientiane”

Awesome place to enjoy Vientiane and nice view this place he best care. Have a nice view

ສະຖານທີ ເພີດເພີນໄປກັບວຽງຈັນ ແລະ ເປັນສະຖານທີ ບ່ອນເບິ່ງແຍງດູແລໃຫ້ດີທີ່ສຸດ

Wellcome to Excellency Restaurant

Wellcome to Excellency Restaurant

Cuisines: Barbecue, Seafood, Thai, International...

Book A Table

Contact Us

Excellency Restaurant Phonphanao Village, Xaysettha District, Vientiane Lao PDR. Open daily 10:00 AM - 22:00 PM

P: 030 588 1666
E: info@excellencyrestaurant.com